این شرکت نمایندگی انحصاری کارخانه های تولید کننده تابلوهای برای فروش در کشورهای، ایران، ترکیه، عراق، آذربایجان، لبنان و افغانستان را دارا بوده و در حال راه اندازی دفاتر در تمامی این کشورها و استانهای مختلف کشور عزیزمان ایران می باشد. و به همین منظور با شرکت پژهان عضو کنسرسیوم تبلیغات فرودگاهی و مجری انحصاری تعدادی از فرودگاههای کشور قرارداد همکاری منعقد کرده است.